Anbefalinger

Betina Sørensen, BS Bogføring har i perioden november 2022 og til oktober 2023 varetaget en række opgaver for Coronet Cake Company Aps.

Hos Coronet stod vi i november 2022 med en udfordring i forhold til at have resurser til arbejde med lønkørsel og diverse bogføringsopgaver.

Betina sagde heldigvis ja tak til opgaven hos Coronet og sprang til med både kort varsel og stor fleksibilitet. Betina har varetaget opgaverne for Coronet i ca. 1 år, hvorved vi fik god tid til at få en intern løsning på plads.

Den primære opgave har bestået i at lave 14 dags løn til vores timelønnede samt månedsløn til funktionærer, men derudover også at supportere med andre opgaver omkring økonomifunktion hos Coronet.

Vi skylder Betina en stor tak for en dedikeret indsats, hvor opgaver altid er blevet udført, selvom det har krævet varierende tidsforbrug og stor fleksibilitet.

Jacob Veiss

CEO

Coronet Cake Company